about_us

Boporea topary

Önümlerimiz dünýäniň çar künjegine satylýar.

  • ditu_01

Täze önümler

Biz hakda

Boporea topary, tegelek ykdysadyýet ulgamyny döretmek we pudakda iň ýokary önümleri gazanmak üçin “dogruçyllyk, yhlas, täzelik we pragmatizm” kärhanasynyň ruhuny we sagdyn mentalitetini talap edýär.Kompaniýa gaýtadan işlenen poliester süýümlerini öndürmekde ýöriteleşendir we halka egirmek, howa akymynyň aýlanmagy we worteks egirilmegi üçin ýörite egriji süýümleri döredipdir.

Aýratyn metbugat