Dope boýalan poliester super süýüm

Gysga düşündiriş:

Görnüşi:Gaýtadan işlenen poliester ştapel süýümi
Reňk:Boýag
Aýratynlyk:Softumşak we oňat, has oňat dermanlara garşy, ýokary hilli, ownuk reňk tapawudy, ýokary reňk çaltlygy bar
Ulany:Pagta, viskoza, ýüň we beýleki süýümler we egirme we dokalmadyk matalar bilen garylan.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Boýag bilen boýalan gaýtadan işlenen super süýümli süýüm, gaýtadan işlenen çüýşäniň böleklerinden gelýär we eremegiň eriş wagtynda onlaýn partiýa goşmak arkaly öndürilýär.Physicalörite ýagy ulanyp, fiziki spesifikasiýasyny we pyrlanmagyny gowulandyrýan ýörite önümçilik prosesi bilen ýasalýar.38mm-76mm we 0.7D-1.2D spesifikasiýasy bilen has pyrlanýar we ýumşak bolýar.Reňk süýüminiň bu görnüşi ýokary hilli, ýokary reňk çaltlygy, suw ýuwulmagyna güýçli garşylygy we reňkini sazlamak arkaly dürli netijelere ýetip biler.Mundan başga-da, kiçijik reňk tapawudy we gyzyl, mämişi, sary, ýaşyl, gök, indigo, gyrmyzy reňkler we dürli hromatografiýa bilen giň hromatografiýa bar.

Önümiň parametrleri

Uzynlyk

Inçe

38MM ~ 76MM

0.7D ~ 1.2D

 

Önümiň ulanylyşy

Egirme we dokalmadyk matalarda ulanylyp bilner we pagta, viskoza, ýüň we beýleki süýümler bilen garylyp bilner.Iň oňat süýümli matalarymyz diňe bir ýumşak we oňat duýulman, eýsem has gowy pillige garşy we çişmä garşy öndürijiligi bar.

app (2)
app (1)
app (4)
app (3)

Iş dükany

work-shop-(5)
work-shop-(1)
work-shop-(3)
work-shop-(4)

Önümiň artykmaçlyklary

Dop bilen boýalan gaýtadan işlenen super poliester ştapel süýüminiň artykmaçlyklary :
1. Has pyrlanýan we has ýumşak.
2. Reňk süýüminiň bu görnüşi ýokary hilli, ýokary reňk çaltlygy, suw ýuwulmagyna güýçli garşylygy we reňkini sazlamak arkaly dürli netijelere ýetip biler.
3. Mundan başga-da, kiçijik reňk tapawudy we gyzyl, mämişi, sary, ýaşyl, gök, indigo, gyrmyzy reňkler we dürli hromatografiýa bilen giň hromatografiýa bar.
4. Iň oňat süýümli matalarymyz diňe bir ýumşak we oňat duýulman, eýsem has gowy pillige garşy we çişmä garşy öndürijiligi bar.

Kompaniýanyň tertibi

WuXi Boporea Daşky gurşaw tehnologiýasy ş.Esasy wezipe hökmünde “ýaşyl / gaýtadan işlenen / daşky gurşawy goramak” işini dowam etdireris we ilki bilen önümiň hiline gözegçilik syýasatyny berjaý ederis.Tehnologiýa we daşky gurşawy goramak arkaly durmuşymyzy has gowulaşdyrmak we ýaşyllaşdyrmak üçin hyzmatdaşlar bilen has ýakyndan işleşeris diýip umyt edýäris!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary