Ameangyn saklaýjy poliester ştapel süýüm

Gysga düşündiriş:

Görnüşi:Ameangyn saklaýjy poliester ştapel süýüm
Reňk:Çig ak
Aýratynlyk:Ameangyn saklaýjy
Ulany:Öý dokma, egin-eşik, bezeg, doldurmak we dokamak.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

“Flame Retardant Polyester” ştapel süýüm, yza çekiş öndürijiligi bilen ekologiýa taýdan arassa ýokary tehnologiýaly poliester süýümidir.Süýüm, süýümi birleşdirmek prosesinde fosfat reaktiw ýangyn saklaýjylarynyň galogen däl elementlerini we organiki däl ýangyn saklaýjy polimer goşmak arkaly öndürilýän ýangyn saklaýjy tehnologiýanyň täze nesli bolup durýar.

Önümiň parametrleri

Uzynlyk

Inçe

18MM ~ 150MM

0.7D ~ 25D

 

Önümiň ulanylyşy

Ameangyn saklaýjy poliester süýümi üýtgedilen poliester süýümidir, ol diňe ereýär we ot wagtynda ýanmaýar.Alawdan çykanda, ys berýänler özüni öçürýärler.Ordinaryönekeý süýümler bilen deňeşdirilende, ýangyn saklaýan süýümleriň ýangyjy ep-esli azalýar, ýanmak prosesinde ýanmagyň tizligi ep-esli peselýär, ýangyn çeşmesinden çykandan soň çalt öçüp bilýär we az zäherli tüsse çykýar.Egin-eşikde, öýde, bezegde, dokalmadyk matalarda we doldurgyçlarda giňden ulanylýar.

Functional Polyester Staple Fiber (2)
Functional Polyester Staple Fiber (1)
Functional Polyester Staple Fiber (2)
Functional Polyester Staple Fiber (1)

Iş dükany

work-shop-(5)
work-shop-(1)
work-shop-(3)
work-shop-(4)

Önümiň artykmaçlyklary

1. ameangyn saklaýjy süýüm, oda çydamly bolmagy üçin himiki taýdan bejerilen sintetiki süýümdir.Bezeg, geýim we izolýasiýa ýaly dürli programmalarda ulanylýar.

2.Alawy saklaýan süýümiň dürli görnüşleri bar, hersiniň öz peýdasy we kemçilikleri bar.Käbir ýangyn saklaýjy süýümler, ýangynyň ýaýramagynyň öňüni almakda beýlekilerden has täsirli.Şeýle hem, adatça ýangyn saklaýan süýümlerden has gymmat.

3. Ot alýan süýüm köplenç mebel we beýleki mebel önümlerinde ulanylýar.Zyýanlary azaltmaga we şikes ýetmek howpuny azaltmaga kömek edip, ýangynyň ýaýramagynyň öňüni alyp biler.

4. Ot ýakýan süýüm eşikde hem ulanylýar.Fireangyn dörän ýagdaýynda sizi howpsuz saklamaga kömek edip biler.Fireangyn söndürijileriň köpüsi yssydan we alawdan goramak üçin ýangyn saklaýan eşik geýýärler.

5. izolýasiýa üçin ýangyn saklaýjy süýüm hem ulanylýar.Izolýasiýa arkaly ýangynyň ýaýramagynyň we binanyň gurluşyna zeper ýetmeginiň öňüni alyp biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary