Dope boýalan poliester Midlenth süýümi

Gysga düşündiriş:

Görnüşi:Gaýtadan işlenen orta uzynlyk poliester ştapel süýümi
Reňk:Boýag
Aýratynlyk:Softumşak, aýlanýan, ýokary hilli, ownuk reňk tapawudy, ýokary reňk çaltlygy
Ulany:Egirme, mata, trikota and we dokalmadyk ýerlerde ulanylýar.Pagta, viskoz we beýleki süýümler bilen garylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Productionörite önümçilik prosesi bilen öndürilýär, ýagny ereýän egirme prosesinde onlaýn partiýa goşmak bilen gaýtadan işlenýän orta uzynlykdaky poliester ştapel süýümi gaýtadan işlenen çüýşe böleklerinden gelýär, şeýlelik bilen onuň aýlanmagyny we fiziki aýratynlyklaryny ep-esli ýokarlandyrýar.2.2D-3D we 38mm-76m spesifikasiýa bilen orta uzynlykdaky poliester ştapel süýümimiz umumy poliester ştapel süýüminden has pyrlanýar, has ýumşak we has ýiti, kemçilikleri az we umumy güýçlerden has güýçli.Highokary hilli, oňat reňk çaltlygy, suw ýuwulmagyna has gowy garşylyk we reňk parametrini düzmek arkaly dürli netijelere ýetip biler.Mundan başga-da, sary, ýaşyl, gök, gyzyl, mämişi, indigo, gyrmyzy reňkler we alnan dürli hromatografiýa bilen kiçijik reňk tapawudy we giň hromatografiýa bar.

Önümiň parametrleri

Uzynlyk

Inçe

38MM ~ 76MM

2.2D ~ 3D

 

Önümiň ulanylyşy

Pagta, viskoza, ýüň we beýleki süýümler bilen garylyp, egirme we dokalmadyk matalara ulanylyp bilner.

app (2)
app (1)
app (4)
app (3)

Iş dükany

work-shop-(5)
work-shop-(1)
work-shop-(3)
work-shop-(4)

Önümiň artykmaçlyklary

1. Bu orta uzynlykdaky poliester ştapel süýümi has ýumşak, aýlawly.
2. qualityokary hilli, oňat reňk çaltlygy, suw ýuwulmagyna garşylyk we reňk toplumy bilen dürli netijeleri gazanyp biler.

Sorag-jogap

1.Harytlaryňyzyň deň-duşlaryňyzyň arasynda nähili tapawutlary bar?
Enjamlara ýokary maýa goýumlary, önümleriň bazara / müşderiniň isleginiň öňe gidişligini üpjün etmek, ýokary çykdajy / ýokary baha gazanmak üçin enjamlara ýokary maýa goýumlary.

2. Önümleriňiz haýsy daşky gurşaw görkezijilerinden geçdi?
GRS

3. Önümleriňiziň adaty gowşuryş wagty näçe wagt?
Adaty önümler üçin öňdebaryjy wagt ýok, islän wagtyňyz eltip bilersiňiz.

4. Önümleriňiz üçin iň az sargyt mukdary barmy?Şeýle bolsa, sargytlaryň iň az mukdary näçe?
Sargytlaryň iň pes mukdary 30 tonna.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary