Gaýtadan işlenen poliester Down ýaly süýüm

Gysga düşündiriş:

Reňk:Çig ak
Aýratynlyk:Ekologiýa taýdan arassa, ýumşak, ýylmanak we ýumşak
Ulany:Öý dokma, dokalmadyk, doldurma, oýunjak, geýim we dokalmadyk.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bu poliester kremniniň aşaky süýümi gaýtadan işlenen çüýşe böleklerinden ýasalýar.18mm-150mm we 0.7D-25D ululykda bolýar.Önümçilik döwründe süýüme silikon ýagy goşulýar.Bu import edilýän nebit Germaniýanyň Wacker kompaniýasyndan.Silikon ýagynyň goşulmagy süýümi has ýumşak we ýumşak edýär, dokumasy ýelek ýaly bolýar.Süýümi öý dokma, dokalmadyk, doldurmak, oýunjak we geýim önümlerinde ulanyp bolýar.Ajaýyp ýükleme ukybyna eýe, bu beýleki doldurgyçlardan has ýokary.Mundan başga-da, süýüm ajaýyp ýylylygy saklamaga we ýylylyk geçirijiligine eýedir.Şeýle hem süýümi aýratyn talaplaryňyza laýyklaşdyryp bileris.

Önümiň parametrleri

Uzynlyk

Inçe

18MM ~ 150MM

0.7D ~ 25D

 

Önümiň ulanylyşy

Aşakdaky poliester ştapel süýümimiz gaýtadan işlenen poliester materialyndan gelýär we ýelek aşak ýaly aýratynlyklara eýe.Aşakdaky süýüm umumy süýümden has ýumşak we ýumşakdyr.Öý dokma, oýunjak, geýim we dokalmadyk ýaly köp ugurda ulanylyp bilner.

Hollow Polyester Staple Fiber (3)
Hollow Polyester Staple Fiber (2)
Hollow Polyester Staple Fiber (1)
Hollow Polyester Staple Fiber (4)

Iş dükany

work-shop-(5)
work-shop-(1)
work-shop-(3)
work-shop-(4)

Önümiň artykmaçlyklary

Down ýaly poliester ştapel süýümimiziň artykmaçlygy:
1. Ekologiýa taýdan arassa we tebigy taýdan çüýräp bilýän gaýtadan işlenen poliester materialyny ulanýarys.
2. Süýüm ýumşak we amatlydyr
3. Gowy çeýeligi we ýokary doldurma güýji.
4. Önümlerimiz, zyýanly maddalardan azatdygyny we adam saglygy üçin howpsuzdygyny aňladýan Oeko-Tex Standard 100 şahadatnamasyndan geçdi.
Şahadatnamalar

Kompaniýanyň tertibi

Kompaniýa ISO9001 / 14001 ulgam sertifikatyny, OEKO / TEX STANDARD 100 daşky gurşawy goramak ekologiki dokma şahadatnamasyny we dokma gaýtadan işlenen global standart (GRS) şahadatnamasyny berdi.Esasy wezipe hökmünde “ýaşyl / gaýtadan işlenen / daşky gurşawy goramak” işini dowam etdireris we ilki bilen önümiň hiline gözegçilik syýasatyny berjaý ederis.Tehnologiýa we daşky gurşawy goramak arkaly durmuşymyzy has gowulaşdyrmak we ýaşyllaşdyrmak üçin hyzmatdaşlar bilen has ýakyndan işleşeris diýip umyt edýäris!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary